Secolele XVIII-XIX au fost veacurile revoluției industriale. Accelerarea descoperirilor științifice, utilizarea unor noi forme de energie au provocat mutații profunde în întreaga societate. Cea mai importantă a fost nașterea mării industrii moderne.

În numai câteva secole, lumea a cunoscut o transformare radicală. Ritmul lent al vieții sociale caracteristic perioadelor anterioare, a făcut loc dezvoltării tot mai accelerate. Chiar dacă aceasta a însemnat unele inegalități sau chiar întreruperi și s-a realizat într-o manieră neuniformă în anumite regiuni ale globului, revoluția industrială a marcat un remarcabil progres la nivelul întregii societăți. Desprinderea lumii moderne de cea medievală nu s-a realizat decât treptat, elementele feudaliste coexistând multă vreme cu cele capitaliste.

Secolul al XVIII-lea a însemnat nașterea unei noi civilizații, bazată pe mașinism și industrie. Procesul de trecere la acest nou tip de economie poartă denumirea de revoluție industrială, un proces complex ce constă în trecerea de la producția manuală la producția cu ajutorul mașinilor – unealtă de la stadiul meșteșugăresc și manufacturier al industriei la stadiul marilor producții mecanizate de fabrică, stadiu în care muncitorului îi revene rolul de organizator și supraveghetor. Producția suferă schimbări esențiale. Se realizează o diviziune între capital și munca, primul deținând mijloace de producție, cea de-a doua fiind asigurată de muncitori contra unui salariu. Activitatea nu se mai desfășoară dispersat, ci în mari concentrări industriale, în fabrici cu o producție diversificată, înzestrate cu o tehnică tot mai perfecționistă.

Așadar revoluția industrială poate fi definită astfel:

  • procesul de trecere de la producția manuală la producția cu ajutorul mașinilor unealtă, care sunt capabile să realizeze operații de producere a unui bun economic, muncitorului revenindu-i rolul de organizator și supraveghetor;
  • procesul înlocuirii radicale a producției manufacturiere (manuale) cu producția bazată pe mașini.

Dacă vreți să aflați mai multe despre Revoluția industrială, vă invit să accesați acest site: http://revolutiaindustriala.filedeistorie.info/. Site-ul este disponibil în două variante: Novice (cu informații pe scurt) și Avansat (cu informații detaliate, galerii foto, test de verificare a cunoștințelor și altele).