,,Ștergeți-vă pentru câteva clipe ochii, fii ai Neamului Român! Înseninați-vă fețele și gândurile, voi ce ați luptat pentru un ideal și ați suferit pentru dânsul.

E zi de sărbătoare.

Primeniți-vă sufletele de orice durere și patimă! Îmbrăcați tor ce războiul v-a lăsat mai bun în căminele voastre! Înălțați rugi fierbinți de mulțumire către Atotputernicul, care în mijlocul durerilor noastre trecătoare de astăzi ne-a trimis o duioasă rază de mângâiere din partea de unde răsare soarele.

Basarabia s-a unit pentru totdeauna cu România.

Lăsați pentru un moment zavistiile și certurile, prigonirile și favorurile și ridicați-vă mințile deasupra tuturor nimicurilor pământești, pentru a putea cuprinde, în toată măreția lui, actul istoric săvârșit la Chișinău, la 27 martie: zi de lumină în case cernite, zi de înălțare în vremuri de umilire, zi de alinare în timpuri de răstriști.

La Bender și Soroca vitejii lui Ștefan cel Mare tresar din gropnițe și-și împărtășesc bucuria strănepoților, care au venit să le salveze onoarea mormintelor. Ei așteaptă sosirea Căpitanului lor, care, unicul dintre Domnii Moldovei, plânge în solitarul mormânt că nu poate lua parte la această sărbătoare.

Cu dânsul vor să joace hora mare a Unirii.

Înălțați-vă sufletele în lumina și nădejdea faptei de astăzi, voi toți, care credeți în nemurirea unei nații atât de greu și de des încărcate, pentru a putea primi cu tărie și încredere orice lovitură ce ne-o mai rezervă soarta.

Astăzi soarele își resfiră razele peste o întindere mai mare românească, unită sub același Sceptru, și scânteieri vioaie de lumină se strecoară și printre umbrele colinelor și munților în zare.

Dreptatea cea mare a început. Binecuvântată fie-vă fapta, cum mare v-a fost sufletul”.

Extras din: Un vis înfăptuit, în ziarul „Mișcarea”, 30 martie 1918.