File de istorie

Istoria este învățătoarea vieții. (Cicero, De oratore)

Author: Bianca Neamțiu

Arhitectura totalitară – Comparație între U.R.S.S. și România comunistă

Introducere După Primul Război Mondial au apărut trei noi ideologii politice totalitare: nazismul, fascismul și comunismul. Toate trei au fost înfățișări diferite ale socialismului extremist (de stânga sau de dreapta): socialismul corporatist, numit fascism, naționalism-socialismul numit și nazism și socialismul bolșevic sau comunismul. Elementele comune întâlnite la toate aceste trei regimuri totalitare sunt: existența unui partid unic care guvernează statul, partid care va citeşte mai mult...

Casa în arhitectura modernă – Evoluția locuirii în secolul 20

Abstract Eseul discută relația dintre modernitate, locuință, și arhitectură. Modernitatea este folosită aici cu referire la o stare de trăi impusă asupra omului de procesul de modernizare socio-economic. Experiența modernității implică o ruptură de tradiție și are un impact profund asupra modurilor de viață și a obiceiurilor de zi cu zi. Efectele acestei rupturi sunt multiple. Acestea sunt reflectate în modernism prin idei și mișcări artistice și intelectuale. Au citeşte mai mult...

© 2018 File de istorie

Theme by Anders NorenUp ↑